Hoezo is wind-energie in een klap een van de meest populaire energiebronnen? En wie in de wereld maken er gebruik van?

Windenergie is de snelst groeiende hernieuwbare energiebron ter wereld. De technologie wordt nu gezien als een technologie die zoveel voordelen heeft dat in Europa en de Verenigde Staten het windvermogen alleen al in 2005 met respectievelijk 18 procent en 27 procent is toegenomen.

De belangrijkste van die voordelen is dat het een schone bron van elektriciteit is die wordt geproduceerd wanneer speciaal ontworpen windturbines de wind opvangen om elektriciteit op te wekken. Net als historische windmolens wekken moderne windmolens stroom op uit de wind. De nieuwste technologie produceert betrouwbaar en efficiënt windenergie. In tegenstelling tot andere centrales vereisen windenergiesystemen minimaal onderhoud en hebben ze lage bedrijfskosten.

Waarom is windenergie zo populair geworden, en worden deze ook in de energievergelijkers gebruikt?

Windenergie is in feite een methode om zonne-energie om te zetten in elektrische energie. De straling van de zon verwarmt verschillende delen van de aarde in verschillende tempo’s – vooral overdag en ‘s nachts, maar ook wanneer verschillende oppervlakken (bijvoorbeeld water en land) in verschillende tempo’s absorberen of reflecteren. Dat zorgt voor de winden die windturbines gebruiken om elektriciteit te creëren, en de elektriciteit die ze produceren wordt opgewekt op de mast achter de turbinebladen. Een eenvoudige kabel geleidt de stroom vervolgens naar het elektriciteitsnet. Bron: Beste-Energievergelijker.com/energie-vergelijken/

  • Wind is een schone brandstof; windmolenparken produceren geen lucht- of watervervuiling omdat er geen brandstof wordt verbrand. Dit betekent dat windenergie ook een bron is van schone, groene, niet-vervuilende elektriciteit. In tegenstelling tot conventionele elektriciteitscentrales die koolstofhoudende brandstoffen verbranden, stoten windmolenparken geen luchtverontreinigende of broeikasgassen uit.
  • Windenergie is een van de goedkoopste hernieuwbare energietechnologieën. Het is concurrerend met nieuwe schone kolengestookte centrales en goedkoper dan nieuwe kernenergie. Het is dan ook geen wonder dat windenergie de toonaangevende hernieuwbare energietechnologie is.

Hoe kunnen we windenergie nog veel populairder maken in de wereld?

Deze kan nog veel verder worden ontwikkeld en kan, met de juiste steun, tegen 2030 tot 28 procent van de elektriciteit in de EU leveren. Windenergie is ook populair. In de VS zijn tientallen onderzoeken uitgevoerd die de populariteit ervan hebben aangetoond. Een van de redenen waarom het populair is, vooral in afgelegen winderige gebieden, is deels te wijten aan het feit dat windenergie 27 procent meer banen schept dan geavanceerde steenkooltechnologie en twintig keer meer banen dan de gecombineerde aardgascyclus.